EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
lagafia
lagafia
นักวางแผนพิชิตเกม
นักวางแผนพิชิตเกม
จำนวนข้อความ : 3388
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 84
งานอดิเรก งานอดิเรก : คิดเรื่อยเปื่อย

พิษวิทยา(Toxicology) Empty พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 1:51 pm

พิษวิทยา(Toxicology)
    เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสารพิษและกลไกที่สารนั้นมีอิทธิพลต่อระบบพยาธิสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตพิษวิทยาจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารพิษ ผลทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการที่แสดงออกของสารพิษเมื่อเข้าสู่สิ่งมีชีวิตรวมทั้งการศึกษาทางด้านวิธีการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารพิษที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งไม่มีชีวิต
    สารพิษ(Poisons) หมายถึงสารใดๆก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากพอที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายซึ่งอาจทําให้เจ็บป่วยหรือตายได้โดยสารนั้นจะมีผลต่อการทําลายโครงสร้างหรือรบกวนระบบการทํางานของร่างกายประเด็นสําคัญจึงอยู่ที่ขนาดหรือปริมาณของสารที่ร่างกายได้รับ
   ดังนั้นสารทุกชนิดสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้หากร่างกายได้รับสารนั้นในปริมาณที่มากเกินไปถึงแม้โดยปกติสารนั้นจะจัดเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ตาม เช่น การได้รับน้ําในปริมาณที่มากเกินไปในระยะเวลาจํากัดจะมีผลทําให้เกิดความไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์จนอาจเป็นเหตุให้ตายได้หรือสารบางชนิดที่จัดว่านอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายด้วย เช่นไซยาไนด์ และสารพิษอื่นๆ ถ้า ร่างกายได้รับเข้าไปในปริมาณน้อยจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย เว้นแต่ว่าจะได้รับสารนั้นในปริมาณที่มากขึ้นจนถึงระดับที่ก่อให้เกิดพิษได้ ซึ่งขนาดหรือปริมาณของสารที่ก่อให้เกิดพิษนั้นจะแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของสารและค่าที่แตกต่างกันนี้จะเป็นตัวกําหนดระดับความรุนแรงของความเป็นพิษของสารนั้นด้วย

ซึ่งจะแบ่งสารพิษออกเป็น 6 ประเภท ตามขนาดที่ทำให้ตายได้ (lethal dose) ในคนหรือสัตว์ ดังนี้
Class of poisons *LD50 Toxicity rating ตัวอย่างเคมีสาร
1. Super toxic poison < 5 mg/Kg    6 Digoxin
Atropine
Strychnine
2. Extremely toxic poison 5 - 50 mg/Kg   5 Amphetamine
Antihistamines
Opiates
3. Very toxic poison 50 - 500 mg/Kg   4 Dextrometrophan
Aminophylline
Amiriptyline
Diazepam
Barbiturates
Salicylates
Phenothiazines
4. Moderately toxic poison 0.5 - 5 g/Kg   3 Chlordiazepoxide
Diphenylammine
Disulfiram
Sodium chloride
5. Slightly toxic poison 5 -15 g/Kg   2 Milk of magnesia
Calamine lotion
6. Practically non-toxic poison > 15 g/Kg   1 Glycerin
Kaolin
*ค่า LD50 การวัดความรุนแรงของสารเคมีกำจัดแมลง ใช้หน่วย LD50 (Lethal dose 50%) เป็นหน่วยเปรียบเทียบ หมายถึง จำนวนสารเคมีบริสุทธิ์ 100% (หน่วยเป็นมิลลิกรัม/กิโลกรัม ของน้ำหนักหนูทดลอง) ซึ่งมีผลทำให้หนูทดลอง 100 ตัว มีโอกาสตายประมาณ 50 ตัว เมื่อป้อนสารเคมีชนิดนั้นเข้าทางปาก

จำแนกตามอวัยวะหรือระบบที่สารไปออกฤทธิ์ (Target organ or system)
1. Central nervous system poisons ได้แก่ CNS stimulants เช่น amphetamine , caffeine , strychnine เป็นต้น และ CNS depressants เช่น barbiturate , benzodiazepines , alcohols เป็นต้น
2. Liver poisons ได้แก่ paracetamol , isoniazid เป็นต้น
3. Kidney poisons ได้แก่ gentamicin , amikacin เป็นต้น
4. Lung poisons ได้แก่ ammonia , formaldehyde เป็นต้น
5. Muscle poisons ได้แก่ Smooth muscle poisons เช่น opiates และ Cardiac muscle poisons เช่น digoxin , quinidine , procainamide
6. Poison of the autonomic nervous system เช่น atropine
7. Poison of the blood and hematopoietic organ ได้แก่ antineoplastic agents , chloramphenicol , phenylbutazone , sulfonamide เป็นต้น

จำแนกตามคุณสมบัติทางเคมีหรือฟิสิกส์ของสาร
โดยจะแบ่งสารพิษออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. Volatile poisons ได้แก่ alcohols , cyanide , carbonmonoxide เป็นต้น
2. Metallic poisons ได้แก่ lead , mercury , copper เป็นต้น
3. Toxic anions ได้แก่ nitrite , bromide เป็นต้น
4. Poison soluble in organic solvent ได้แก่ ยาชนิดต่างๆ ซึ่งอาจแยกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามความเป็นกรดเป็นด่างของยา คือ
        - Strong acidic compounds เช่น salicylates
        - Weak acidic compounds เช่น barbiturates
        - Neutral compounds เช่น meprobamate
        - Basic compounds เช่น opiates , strychinine , amphetamine
5. Miscellaneous poisons ได้แก่ สารพิษที่ไม่สามารถจัดเข้าอยู่ใน 4 ประเภทแรก
[color=yellow]
)


credit: http://www.simedbull.com/journal_files/content_pdf/pdf_2515.pdf และ http://sgpt.thai-aip.net/subjects/pathology/toxic.html


แก้ไขล่าสุดโดย lagafia เมื่อ Sun Mar 17, 2013 1:27 pm, ทั้งหมด 2 ครั้ง

____________________
Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.
avatar
Nuclear_see
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 192
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 37
วันเกิด : 26/05/1996
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยายประเภทวรรณกรรมเยาวชน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 2:10 pm
ขอบคุณครับ รายงานตัวครับ ^_^ (อาจารย์คนใหม่ไฉไลใช่เล่น -..-)
Landstad
Landstad
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 367
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 13
วันเกิด : 04/05/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นไวโอลิน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 5:34 pm
รายงานตัวครับ วิชานี้ยากไม่ใช่น้อย
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 6:53 pm
อ่านจบแล้วครับ ศ.เฟีย^^

____________________
พิษวิทยา(Toxicology) 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
avatar
Appnaka
นักพเนจรร่อนเร่
นักพเนจรร่อนเร่
จำนวนข้อความ : 21
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 5
วันเกิด : 03/07/1999

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 7:06 pm
สวัสดีค่ะteacher เดี๋ยวหนูมารายงานตัวเข้าlearnนะคะ

/แต่งตัวไปเรียนก่อนนะคะ
พิษวิทยา(Toxicology) 1IAsYwb
NAMPEUNG
NAMPEUNG
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 120
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 70
วันเกิด : 25/10/1999

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 7:08 pm
รายงานตัวคร้าาาาา queen

ยากนะเนี่ยๆๆๆ
avatar
Appnaka
นักพเนจรร่อนเร่
นักพเนจรร่อนเร่
จำนวนข้อความ : 21
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 5
วันเกิด : 03/07/1999

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 7:21 pm
พี่ๆคะมันdifficultจริงๆด้วยค่ะ หนูnotอันเดอร์แสดนต์เลยอะ แต่หนูจะพยายามค่ะพี่ๆ หนูpromise : )

/ยากจังค่ะ
พิษวิทยา(Toxicology) G6nzwKT
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 7:22 pm
รายงานตัวค่ะ่
Mr.freedom
Mr.freedom
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 601
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 23
วันเกิด : 25/12/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : ความลับทางราชการ

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Tue Mar 12, 2013 8:36 pm
รายงานตัวจ้าาา

____________________

My name is Mirin

พิษวิทยา(Toxicology) 171024042029 พิษวิทยา(Toxicology) ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f101_05 พิษวิทยา(Toxicology) ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f091_05 พิษวิทยา(Toxicology) 171024041346 พิษวิทยา(Toxicology) 171024041427 พิษวิทยา(Toxicology) ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f011_06 พิษวิทยา(Toxicology) ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%BF%A9%A4%D9%CA%AA&src=f091_06 พิษวิทยา(Toxicology) ?plugin=ref&page=Item%2F%BE%C3%C8%F1%2F%CC%F4&src=hunadrink
 ~ ...รสใดเล่าจักหวานเท่ารสรัก ล้วนสลักกลางจิตมิเลือนหาย ความรักนั้นมิอาจสัมผัสด้วยกาย หากแต่สายรักพันผูกด้วยจิตใจ...~
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Wed Mar 13, 2013 2:06 pm
รายงานตัวค่า
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Wed Mar 13, 2013 2:11 pm
รายงานตัวค่า
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Wed Mar 13, 2013 2:35 pm
รายงานตัวค่ะ / ยากจัง เเต่จะพยามจำค่ะ
topyok
topyok
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 321
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 5
วันเกิด : 29/05/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือ

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Wed Mar 13, 2013 6:25 pm
รายงานตัวคัฟ
milnears
milnears
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 168
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 19
วันเกิด : 01/04/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,เล่นเกมส์,วาดรูป

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Wed Mar 13, 2013 8:47 pm
รายงานตัวค้าาาาา พิษวิทยา(Toxicology) 1563644409
Arsanic
Arsanic
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 349
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 68
วันเกิด : 17/10/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : นอนหลับเป็นงานหลัก งานหนักต้องลอกการบ้านเพื่อน >.<

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Wed Mar 13, 2013 9:07 pm
รายงายตัวครับ ศ.เฟีย

Very Happy Very Happy Very Happy
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Thu Mar 14, 2013 1:52 pm
รายงานตัวครับผม
Smile Smile Question Question

cat cat


avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Thu Mar 14, 2013 7:42 pm
รายงานตัวแล้วคะ บ่องตง อ่านกิตไม่ออก 5555 แต่พยามเข้าใจอยู่นะคะคุณอาจารณ์ drunken
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Fri Mar 15, 2013 3:21 am
Very Happy รายงานตัวค่ะ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Fri Mar 15, 2013 11:55 am
รายงานตัวครับ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Fri Mar 15, 2013 2:12 pm
Smile รายงานตัวค่ะ
Rightman
Rightman
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 374
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 23
วันเกิด : 01/04/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : มากมาย

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Fri Mar 15, 2013 5:19 pm
ตกใจ Calamine lotion มันอันตรายด้วย ถึงว่าเวลาทาแล้วยุงไม่กัดด้วย!! Exclamation
ปล.แอบเนียน รายงานตัวด้วยครับผม Rolling Eyes
princeofsong
princeofsong
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 229
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 3
วันเกิด : 02/11/1986
งานอดิเรก งานอดิเรก : นอน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Fri Mar 15, 2013 7:18 pm
รายงานตั๋วจ้าว~ Smile

____________________
พิษวิทยา(Toxicology) Merry-Christmas
fathr
fathr
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 667
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 13

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Fri Mar 15, 2013 9:43 pm
สมัครไว้หรือเปล่าไม่รุ้ลงไว้ก่อนนะครับ 5555

____________________
พิษวิทยา(Toxicology) Stcard2
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Sat Mar 16, 2013 9:29 am
รายงานตัวค่ะ
khaw dissaro
khaw dissaro
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 958
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 151
วันเกิด : 19/05/2002
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านการ์ตูนและนวนิยายสืบสวนสอบสวน เล่นคอมพิวเตอร์

พิษวิทยา(Toxicology) Empty Re: พิษวิทยา(Toxicology)

on Sat Mar 16, 2013 2:45 pm
อ่านแล้วค่ะ รายงานตัวค่ะ

____________________
............

พิษวิทยา(Toxicology) 54223
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ