EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 Empty [ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551

on Fri Nov 08, 2013 11:48 pm
ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม คำชี้แจง
ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก มีทั้งสิ้น 5 ข้อ
ตอบถูกได้ข้อละ +75 คะแนน
ตอบผิดได้ข้อละ -25 คะแนน
ไม่ตอบ ได้ข้อละ -50 คะแนน
ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 125 คะแนน ไม่ตอบ -100 คะแนน
รวมข้อสอบทั้งสอนตอน จำนวน 6 ข้อ รวม 500 คะแนน --------------------------------------------------------------------------------
ส่งคำตอบภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------
ชื่อ....................................................... หอพัก...............................
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ตอบถูกได้ +75 คะแนน
ตอบผิด -25 คะแนน
ไม่ตอบ -50 คะแนน
ข้อ 1 ในการตัดสินคดีของศาล หากไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการตัดสินคดี จะต้องทำอย่างไรเป็นอันดับแรก
1. ยกฟ้อง
2. ใช้กฎหมายทั่วไป
3. ใช้จารีตประเพณีท้องถิ่น
4. ให้คู่ความตกลงประนีประนอมยอมความ
5. หากไม่มีกฎหมายปรับใช้ในเรื่องนั้น จะไม่รับคดีไว้พิจารณา

ข้อ 2 นิติกรรมใดมีผลเป็นโมฆียะ
1. นิติกรรมที่เป็นการพ้นวิสัย
2. นิติกรรมที่มิได้ทำตามแบบ
3. นิติกรรมที่สำคัญผิดในตัวทรัพย์สิน
4. นิติกรรมที่สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล
5. นิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ 3 ความผิดใดที่แม้ผู้เสียหายไม่แจ้งความร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีอำนาจจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้
1. ความผิดฐานลักทรัพย์
2. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
3. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
4. ความผิดลหุโทษ
5. ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา

ข้อ 4 ความผิดตามข้อ 3 ถ้ามีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ ต่อมาผู้เสียหายถอนแจ้งความ จะมีผลอย่างไร
1. คดีเป็นอันสิ้นสุด เพราะผู้เสียหายถอนแจ้งความ
2. คดีเป็นอันสิ้นสุด เพราะเป็นความผิดที่ยอมความได้
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินดคีต่อไปได้ เพราะผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ก่อนแล้ว
4. เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีต่อไปได้ เพราะเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
5. เป็นความผิดที่ไม่สามารถถอนแจ้งความได้

ข้อ 5 ข้อใดถูกต้อง
ก. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ และยังมิได้บอกล้าง
ข. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ค. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ และมีการให้สัตยาบันโดยผู้มีสิทธิ์ในการ บอกล้าง

1. นิติกรรมในข้อ ก. มีผลเป็น โมฆะ
นิติกรรมในข้อ ข. มีผลเป็น โมฆะ
นิติกรรมในข้อ ค. มีผลเป็น โมฆะ
2. นิติกรรมในข้อ ก. มีผลเป็น โมฆียะ
นิติกรรมในข้อ ข. มีผลเป็น โมฆะ
นิติกรรมในข้อ ค. มีผล สมบูรณ์
3. นิติกรรมในข้อ ก. มีผล สมบูรณ์
นิติกรรมในข้อ ข. มีผลเป็น โมฆะ
นิติกรรมในข้อ ค. มีผลเป็น โมฆียะ
4. นิติกรรมในข้อ ก. มีผล สมบูรณ์
นิติกรรมในข้อ ข. มีผล สมบูรณ์
นิติกรรมในข้อ ค. มีผล สมบูรณ์
5. นิติกรรมในข้อ ก. มีผลเป็น โมฆะ
นิติกรรมในข้อ ข. มีผล สมบูรณ์
นิติกรรมในข้อ ค. มีผล สมบูรณ์


------------------------------
ตอนที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์คดี
125 คะแนน (ไม่ตอบ -100 คะแนน)
ข้อ 6 คดีแรกในชีวิตของนักสืบมิวนิค
เป็นคดีลักทรัพย์ของจอมโจรรูมิเน่ ที่ชอบสร้างปริศนามาท้าทายนักสืบมิวนิค
ในคดีนั้น จอมโจรรูมิเน่ ขโมยแวนทองคำ มูลค่า 7,500 บาท ของ mr. Volterra
ขโมยทับทิม 4 เม็ด มูลค่า 12,000 บาท ของ mr.Riemann
และขโมยเพชรจาก dr.Poincare ราคา 440,000 บาท
มาทำเป็นแหวนทองคำฝังทับทิมเพชร ตีราคาได้ 500,000 บาท แล้วนำเพชรดังกล่าวมาคืนบุคคลทั้งสาม
โดยฝากนักสืบมิวนิคมาคืน
นักสืบมิวนิคนำแหวนทองคำฝังทับทิมเพชรมาคืนบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ เพราะไม่สามารถแยกแหวนดังกล่าวออกมาเป็นส่วนๆเหมือนเดิมได้

นักสืบมิวนิคนำแหวนมาคืนให้แก่ใคร

----------------------------------------------------------------------
ขอให้โชคดีในการสอบ
..sAAc..

____________________
[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 Empty Re: [ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551

on Fri Nov 08, 2013 11:55 pm
[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 R9_1
[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 R9_2
[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 R9_3
[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 R9_4
[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 R9_5

3 4 1 4 4

ส่วนตอนที่ 2 ตอบว่า mr.Volterra ครับผม

ดีใจกับคนที่ทำข้อสอบด้วยครับ

____________________
[ข้อสอบรายวิชากฎหมายและอาชญากรรม] ปี 2551 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ