EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

Code 128 (Barcode) Empty Code 128 (Barcode)

on Fri Mar 28, 2014 11:29 am
Code 128 เป็น alphanumeric bar code ที่มีความหนาแน่นของข้อมูลมาก  สัญลักษณ์นี้จะยาวแค่ไหนก็ได้เท่าที่จำเป็น เพื่อที่จะเก็บข้อมูล  มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้ารหัสรหัส ASCII ทั้ง 128 ตัว และจะใช้ปริมาณพื้นที่ที่น้อยที่สุดสำหรับจุข้อมูล 6 ตัวอักษรขึ้นไปลงในสัญลักษณ์ 1 มิติ(1-D symbology)

ข้อมูลแต่ละตัวอักษรที่ถูกเข้ารหัสเป็นสัญลักษณ์ของ Code 128 symbol จะประกอบด้วย module สีขาวและดำ 11 module  แต่อักษรตัวหยุดประกอบด้วย 13 module  สามแถบสีดำและสามช่องว่างสีขาวจะเรียงตัวกันอยู่ใน 11 module นี้   แถบสีดำและช่องว่างสีขาวจะกว้างได้ตั้งแต่ 1-4 module

สัญลักษณ์ประกอบด้วย โซนเงียบ(quiet zone - 10 x-dimensions), อักษรตัวเริ่ม, ข้อมูลที่เข้ารหัส, อักษรตรวจสอบ, อักษรตัวหยุด, และโซนเงียบปิดท้าย(trailing quiet zone - 10 x-dimensions)

มีลักษณะ 3 แถบ/3ช่องว่างที่แตกต่างกันทั้งหมด 107 รูปแบบ  แต่ละรูปแบบ สามารถแปลเป็นหนึ่งในชุดอักษรที่มีความหมายแตกต่างกันสามชุด  ชุดอักษรเหล่านี้จะระบุโดยการใช้อักษรตัวเริ่มที่ต่างกันสามตัว  
"Start Code A" จะเข้ารหัสตัวเลขและอักษรบนคีย์บอร์ดมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งอักษรสำหรับการออกคำสั่งควบคุม  และอักขระพิเศษต่างๆ  
"Start Code B" ประกอบด้วย ตัวเลขอักษรบนคีย์บอร์ดมาตรฐานทั้งมด รวมกับอักษรตัวเล็ก และอักขระพิเศษ  
"Start Code C"  ประกอบด้วยชุดของคู่ตัวเลข 100 ชุด จาก 00 ถึง 99 และสามารถใช้ในการเพิ่มความหนาแน่นของข้อมูลเป็นสองเท่า ในการเข้ารหัสข้อมูลที่มีแต่ตัวเลข

เราสามารถสลับระหว่างชุดตัวอักษรได้โดยใช้อักษร CODE และ SHIFT  อักษร CODE จะสลับรหัสของทุกตัวอักษรถัดมาไปยังเซ็ตใหม่  อักษร SHIFT จะเปลี่ยนแต่ตัวอักษรถัดไปเพียงตัวเดียว และจะสลับได้แค่ จาก A เป็น B หรือจาก B เป็น A เท่านั้น

อักษรแต่ละตัวมีค่าตั้งแต่ 0-105  ค่านี้จะใช้ในการคำนวณอักษรตรวจสอบสำหรับแต่ละสัญลักษณ์

อักษรตรวจสอบเป็นโมดุลัส103 ของผลลัพธ์ตรวจสอบ(Modulus 103 Checksum) ซึ่งคำนวณโดยการรวมรหัสเริ่มกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณกันระหว่างค่าตำแหน่งของอักษรแต่ละตัว(อักษรตัวแรกมีค่าตำแหน่งเป็น 1) และค่าของตัวอักษร ณ ตำแหน่งนั้น  ผลรวมนี้จะถูกหารด้วย 103  เศษที่เหลือจากการหารคือค่าของอักษรตรวจสอบ(ซึ่งสามารถนำไปแปลงเป็นอักษรได้จากตาราง  ทุกตัวอักษรต้องนำมาคำนวณไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือการเคาะspace bar ยกเว้น อักษรตัวหยุด และอักษรตรวจสอบตัวอย่างการคำนวณอักษรตรวจสอบ
ตัวอย่างข้อความ: BarCode 1
ข้อความที่แปลงแล้ว : Start B   B   a   r   C   o   d   e      1
ค่า :      104      34  65  82  35  79  68  69  0  17
ตำแหน่ง :   -       1   2   3   4   5   6   7   8  9
คำนวณทั้งหมด : 104 + (34x1) + (65x2) + (82x3) + (35x4) + (79x5) + (68x6) + (69x7) + (0x8) + (17x9) = 2093

2093/103 = 20 เศษ 33
33 = A (เทียบตาราง)
ข้อความสุดท้าย: (Start B)BarCode 1(A)(STOP)สรุป


 • หน่วยความกว้างของแถบดำเรียกว่า module
 • สามารถมีแถบดำที่กว้าง 1, 2, 3 หรือ 4 module; เช่นเดียวกันกับช่องว่างสีขาว
 • มี 107 รูปแบบของการวางตัวของแถบต่างๆ  แต่ละรูปแบบเข้ารหัสด้วย 11 module ซึ่งประกอบด้วย 3 แถบดำ และ 3 ช่องว่างสีขาว (โค้ดหยุดมี 4 แถบดำ)
 • มีตารางสามตารางระบุตัวอักษร และการทำงานของแต่ละรูปแบบ

  • ตาราง A ประกอบด้วยอักษรตัวใหญ่, ตัวเลข, สัญลักษณ์ย่อหน้า, รหัสควบคุมบางตัว และโค้ดพิเศษ
  • ตาราง B ประกอบด้วยอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก, ตัวเลข, สัญลักษณ์ย่อหน้า และโค้ดพิเศษ
  • ตาราง C ประกอบด้วยคู่ของตัวเลข(ทำให้สามารถเพิ่มความหนาแน่นของข้อมูลได้) และ โค้ดพิเศษ


 • โซนเงียบอย่างน้อย 10 modules พบได้ที่ทางซ้ายและขวาของโค้ด
 • มีอักษรตัวเริ่มอยู่ที่จุดเริ่มต้นของโค้ด  มีอักษรตัวเริ่ม 3 ตัว ระบุตารางที่ต้องใช้ในตอนเริ่ม
 • โค้ดสิ้นสุดลงด้วยอักษรตัวหยุด
 • อักษรพิเศษบางตัว(99, 100 and 101) ทำให้สามารถข้ามจากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่งได้; อักษร SHIFT(98) จะสลับอักษตัวถัดไปตัวเดียว ระหว่างตาราง A และ B
 • ผลลัพธ์ตรวจสอบ(checksum) จะต้องถูกเติมเข้าไป; ค่าของมันคำนวณได้โดยรวมค่าของตัวเริ่มและค่าของแต่ละตัวคูณกับตำแหน่งของตัวมัน; จากนั้นใช้เศษที่เหลือจากการหารผลรวมนี้ด้วย103
 • ในตารางด้านล่าง module ของแถบสีดำจะแทนด้วย '1' และของช่องว่างสีขาวจะแทนด้วย '0'
 • ช่อง "ASCII Code" และ "Character" ระบุตำแหน่งของรูปแบบนั้นๆในฟอนต์ code128
 • อักษรหมายเลข 0 (ช่องว่าง) ได้มาจากทั้งรหัส 32 หรือรหัส 207 เนื่องจากเครื่องมือเขียนโปรแกรมบางอย่างไม่สามารถใช้รหัส 32 ได้


____________________
Code 128 (Barcode) 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

Code 128 (Barcode) Empty Re: Code 128 (Barcode)

on Fri Mar 28, 2014 11:37 am
ValueTable ATable BTable CASCII CodeCharacterPattern
0
Space
Space
00
0032 or 0207
Space or Ï
11011001100
1
!
!
01
0033
!
11001101100
2
"
"
02
0034
"
11001100110
3
#
#
03
0035
#
10010011000
4
$
$
04
0036
$
10010001100
5
%
%
05
0037
%
10001001100
6
&
&
06
0038
&
10011001000
7
'
'
07
0039
'
10011000100
8
(
(
08
0040
(
10001100100
9
)
)
09
0041
)
11001001000
10
*
*
10
0042
*
11001000100
11
+
+
11
0043
+
11000100100
12
,
,
12
0044
,
10110011100
13
-
-
13
0045
-
10011011100
14
.
.
14
0046
.
10011001110
15
/
/
15
0047
/
10111001100
16
0
0
16
0048
0
10011101100
17
1
1
17
0049
1
10011100110
18
2
2
18
0050
2
11001110010
19
3
3
19
0051
3
11001011100
20
4
4
20
0052
4
11001001110
21
5
5
21
0053
5
11011100100
22
6
6
22
0054
6
11001110100
23
7
7
23
0055
7
11101101110
24
8
8
24
0056
8
11101001100
25
9
9
25
0057
9
11100101100
26
:
:
26
0058
:
11100100110
27
;
;
27
0059
;
11101100100
28
<
<
28
0060
<
11100110100
29
=
=
29
0061
=
11100110010
30
>
>
30
0062
>
11011011000
31
?
?
31
0063
?
11011000110
32
@
@
32
0064
@
11000110110
33
A
A
33
0065
A
10100011000
34
B
B
34
0066
B
10001011000
35
C
C
35
0067
C
10001000110
36
D
D
36
0068
D
10110001000
37
E
E
37
0069
E
10001101000
38
F
F
38
0070
F
10001100010
39
G
G
39
0071
G
11010001000
40
H
H
40
0072
H
11000101000
41
I
I
41
0073
I
11000100010
42
J
J
42
0074
J
10110111000
43
K
K
43
0075
K
10110001110
44
L
L
44
0076
L
10001101110
45
M
M
45
0077
M
10111011000
46
N
N
46
0078
N
10111000110
47
O
O
47
0079
O
10001110110
48
P
P
48
0080
P
11101110110
49
Q
Q
49
0081
Q
11010001110
50
R
R
50
0082
R
11000101110
51
S
S
51
0083
S
11011101000
52
T
T
52
0084
T
11011100010
53
U
U
53
0085
U
11011101110


แก้ไขล่าสุดโดย /Charcoal/ เมื่อ Fri Mar 28, 2014 11:43 am, ทั้งหมด 3 ครั้ง

____________________
Code 128 (Barcode) 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

Code 128 (Barcode) Empty Re: Code 128 (Barcode)

on Fri Mar 28, 2014 11:37 am
ValueTable ATable BTable CASCII CodeCharacterPattern
54
V
V
54
0086
V
11101011000
55
W
W
55
0087
W
11101000110
56
X
X
56
0088
X
11100010110
57
Y
Y
57
0089
Y
11101101000
58
Z
Z
58
0090
Z
11101100010
59
[
[
59
0091
[
11100011010
60
\
\
60
0092
\
11101111010
61
]
]
61
0093
]
11001000010
62
^
^
62
0094
^
11110001010
63
_
_
63
0095
_
10100110000
64
nul
`
64
0096
`
10100001100
65
soh
a
65
0097
a
10010110000
66
stx
b
66
0098
b
10010000110
67
etx
c
67
0099
c
10000101100
68
eot
d
68
0100
d
10000100110
69
eno
e
69
0101
e
10110010000
70
ack
f
70
0102
f
10110000100
71
bel
g
71
0103
g
10011010000
72
bs
h
72
0104
h
10011000010
73
ht
i
73
0105
i
10000110100
74
lf
j
74
0106
j
10000110010
75
vt
k
75
0107
k
11000010010
76
ff
l
76
0108
l
11001010000
77
cr
m
77
0109
m
11110111010
78
s0
n
78
0110
n
11000010100
79
s1
o
79
0111
o
10001111010
80
dle
p
80
0112
p
10100111100
81
dc1
q
81
0113
q
10010111100
82
dc2
r
82
0114
r
10010011110
83
dc3
s
83
0115
s
10111100100
84
dc4
t
84
0116
t
10011110100
85
nak
u
85
0117
u
10011110010
86
syn
v
86
0118
v
11110100100
87
etb
w
87
0119
w
11110010100
88
can
x
88
0120
x
11110010010
89
em
y
89
0121
y
11011011110
90
sub
z
90
0122
z
11011110110
91
esc
{
91
0123
{
11110110110
92
fs
|
92
0124
|
10101111000
93
gs
}
93
0125
}
10100011110
94
rs
~
94
0126
~
10001011110
95
us
del
95
0195
Ã
10111101000
96
Fnc 3
Fnc 3
96
0196
Ä
10111100010
97
Fnc 2
Fnc2
97
0197
Å
11110101000
98
Shift
Shift
98
0198
Æ
11110100010
99
Code C
Code C
99
0199
Ç
10111011110
100
Code B
Fnc 4
Code B
0200
È
10111101110
101
Fnc 4
Code A
Code A
0201
É
11101011110
102
Fnc 1
Fnc 1
Fnc 1
0202
Ê
11110101110
103
Start A
Start A
Start A
0203
Ë
11010000100
104
Start B
Start B
Start B
0204
Ì
11010010000
105
Start C
Start C
Start C
0205
Í
11010011100
106
Stop
Stop
Stop
0206
Î
1100011101011

____________________
Code 128 (Barcode) 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ