EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Fri Oct 07, 2011 12:51 am
การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์มีวิธีการเช่นเดียวกับการผ่าศพทางพยาธิวิทยา(pathological autopsy) คือเริ่มตั้งแต่การตรวจสภาพศพภายนอก ตรวจบาดแผล และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายภายนอก แล้วจึงผ่าศพเพื่อตรวจภายใน เพื่อหาสาเหตุการตาย กลไกในการตาย และในบางรายอาจจะช่วยเป็นแนวทางให้ทราบถึงพฤติการณ์ในการตายได้ส่วนวิธีการที่จะใช้มีดกรีดผิวหนังให้เป็นรูปร่างใด จากตำแหน่งใด ขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ในแต่ละรายให้เหมาะสม เพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อมูลตามต้องการ

การผ่าศพทางพยาธิวิทยาจะเน้นไปทางด้านการเจ็บป่วยของผู้ตาย เพื่อวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคใด เหตุตายคืออะไร กลไกในการตายเป็นอย่างไร ซึ่งการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆที่กล่าวมาเหล่านี้นั้น แพทย์ผู้รักษาต้องให้ความร่วมมือในการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล เช่น อาการของโรค การดำเนินโรค การรักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาการที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการรักษา ตลอดจนรายละเอียดการบริหารยาให้ผู้ป่วย ซึ่งพยาธิแพทย์ จะได้นำมาประมวลร่วมกับผลการตรวจพบทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย รวมทั้งผลการตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อสรุปว่าผู้ป่วยตายเพราะเหตุใด การวินิฉัยหรือการรักษาพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยรายอื่นๆที่ได้รับการวินิจฉัยแบบเดียวกัน หรือมีอาการคล้ายๆกัน ให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพดีขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์

การตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการวินิจฉัยแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านที่สามารถใช้เป็นสิ่งยืนยันพยาธิสภาพที่ตรวจพบ ได้อย่างถาวร

ส่วนการผ่าศพทางนิติพยาธินั้นจะเน้นเกี่ยวกับพยาธิสภาพของบาดแผล เพราะเหตุตาย อันเป็นหน้าที่ของนิติพยาธิแพทย์ ซึ่งมักเป็นการตายอย่างกะทันหัน เช่นถูกทำร้าย อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย หรือการตายโดยไม่ทราบเหตุ ฉะนั้นประวัติด้านการรักษาพยาบาลอาจจะมีน้อย แต่ในบางราย ผู้ตายไม่ได้ตายทันทีหลังเกิดเหตุ อาจจะได้รับการรักษาพยาบาลมาช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งในกรณีอย่างนี้ แพทย์ผู้รักษาต้องให้ความร่วมมือในการส่งรายละเอียด การรักษาพยาบาล การดำเนินโรค การเปลี่ยนแปลงของอาการตลอดจนผลการตรวจต่างๆทางห้องปฏิบัติการ เหมือนกับการส่งให้พยาธิแพทย์เช่นกัน และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วย พนักงานผู้ชันสูตรพลิกศพสามารถส่งหมายเรียกให้มาให้ปากคำได้ ถ้าแพทย์ผู้รักษาไม่ให้ความร่วมมือ

ดังกล่าวแล้วว่าการผ่าศพทางนิติพยาธิเน้นทางด้านบาดแผลภายนอก แต่ไม่ได้หมายความว่านิติพยาธิแพทย์สามารถละเลยรายละเอียดภายในได้ การผ่าศพ ตลอดจนการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ (microscopic examination)ยังมีความจำเป็นมาก ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ผู้ตายมักจะตายในขณะเกิดเหตุ บาดแผลต่างๆมัก ไม่ทันมีการเปลี่ยนแปลงทางกล้องจุลทรรศน์ แต่ยังมีผู้ตายในกรณีอื่นๆ เช่น ผู้ที่ตายอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด หรือผู้ป่วยตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตายตามธรรมชาติ และการตัดชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์จะเป็นข้อมูลอันสำคัญ ในการวินิจฉัย

อีกกรณีหนึ่งซึ่งพบมากขึ้นทุกที คือกรณีที่ญาติผู้ตายร้องเรียนว่าแพทย์ให้การรักษาพยาบาลไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย ทำให้การตายนั้นกลายเป็นคดีเข้าข่ายที่ต้องให้นิติเวชแพทย์เป็นผู้ตรวจทั้งๆที่เหตุตายเป็นการตายจากโรคทางธรรมชาติ

ส่วนใหญ่ผู้ตายผิดธรรมชาติมักตายในขณะเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุในเวลาสั้นๆและนิติพยาธิแพทย์จะเน้นทางด้านบาดแผลดังกล่าวแล้ว ประวัติหรือเรื่องราวที่เกิดเหตุจึงค่อนข้างสั้น และในหลายๆกรณีสามารถตรวจสอบได้ง่ายเมื่อเห็นสถานที่เกิดเหตุ เช่น ในที่เกิดเหตุ พบผู้ตายแขวนคอตายที่ขื่อเพดานในห้องนอน โดยที่ประตูหน้าต่างห้องนอนปิดสนิท เครื่องปรับอากาศยังทำงานอยู่ ในห้องมีสภาพเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ และมีจดหมายเขียนด้วยลายมือผู้ตายอ้างเหตุฆ่าตัวตายอยู่บนโต๊ะน่าจะเชื่อได้ว่าผูกคอตนเองไปกว่า80%แล้ว เมื่อร่วมกับการผ่าศพไม่พบมีบาดแผลใดใดในร่างกาย นอกจากแผลการรัดที่ลำคอ การบาดเจ็บภายในลำคอก็พบน้อยมาก สามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้ตายผูกคอตนเอง

อาจจะกล่าวได้ว่า"การผ่าศพทางนิติพยาธิเริ่มตั้งแต่ที่เกิดเหตุ"( Forensic autopsy begins at crime scene)

นอกจากนั้นการดูศพตั้งแต่ที่เกิดเหตุ ยังทำให้สามารถดำเนินการป้องกันหรือรักษาสภาพบางส่วนของศพเป็นพิเศษได้ เช่นเมื่อมีเหตุยิงกันตายและผู้ตายมีส่วนร่วมในการยิงกันด้วย ควรรักษามือที่ใช้ยิงเป็นกรณีพิเศษ เช่น ใช้ถุงหุ้มมือข้างนั้นไม่ให้มีการปนเปื้อนและไม่ให้มีการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือก่อนจะทำการตรวจเขม่าดินปืนเป็นต้น หรือในรายที่เกิดการข่มขืนและฆ่า ก็ควรห่อหุ้มมือทั้ง2ข้างในลักษณะที่จะรักษาสิ่งที่อาจจะอยู่ในมือผู้ตายซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุพยานได้ รวมทั้งการห่อศพด้วยความระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่ติดอยู่กับศพสูญหายไป หรือปนเปื้อนสิ่งที่ไม่ได้ติดมากับศพในที่เกิดเหตุมาปนเปื้อนในภายหลัง
การที่นิติพยาธิเน้นทางด้านบาดแผล ทำให้ต้องเน้นไปถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มด้วย เนื่องจากเสื้อผ้าที่ห่อหุ้มร่างกายจะรองรับอาวุธ หรือ วัตถุที่ก่อให้เกิดบาดแผลก่อน ร่องรอยของอาวุธอาจจะปรากฏบนเสื้อผ้าแทนที่จะไปปรากฏบนบาดแผลก็ได้ นอกจากนั้นบาดแผลที่ทะลุผ่านเสื้อผ้ากับบาดแผลที่ไม่ทะลุผ่านเสื้อผ้าก็มีความหมายต่างกัน เช่น ถ้าเป็นการฆ่าตัวตาย บาดแผลจะเกิดที่ส่วนของร่างกายที่เลือกสรรแล้ว และมักไม่ทะลุผ่านเสื้อผ้าของตนเอง

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างพยาธิและนิติพยาธิคือ พยาธิแพทย์มักไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินระยะเวลาในการตายของผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายส่วนใหญ่จะตายในโรงพยาบาลและทราบเวลาตายที่แน่นอน หลังตายก็สามารถเก็บศพไว้ในตู้เย็น โอกาสของพยาธิแพทย์ที่จะได้รับศพที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเน่าสลายตัวแทบจะไม่มี ส่วนนิติพยาธิแพทย์จะต้องพบศพที่เน่าสลายตัวทุกรูปแบบ และจำเป็นต้องพยายามประเมินระยะเวลาตายให้ได้ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน

ที่มา http://www.ifm.go.th

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Bth_246


แก้ไขล่าสุดโดย /Charcoal/ เมื่อ Mon Dec 24, 2012 1:00 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Nov 11, 2012 9:48 am
เขียนชื่อมันลงไปเลย
การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Tumblr_m9b8uzSNz31rd9861o2_500

This dice is not existing.

____________________
การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
Na///SodiUm
Na///SodiUm
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 450
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 81
วันเกิด : 09/03/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ(นิยาย,การ์ตูน) , ฟังเพลง , ดูหนัง

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Nov 11, 2012 9:49 am
บู้มมมมม

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Tumblr_m80ytx3Sfk1rt6d42

This dice is not existing.

____________________
การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก 314033-1308928_attachment
Rightman
Rightman
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 374
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 23
วันเกิด : 01/04/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : มากมาย

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Nov 11, 2012 10:44 am
ย้ากกกรับไป"กระสุนวงจักรแบบเต็มพิกัด"
การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Tumblr_mdanri8lYs1rvvd4uo3_500
This dice is not existing.
E'numnim
E'numnim
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 431
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 80
วันเกิด : 11/02/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยาย

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Nov 11, 2012 10:51 am
ถ้าเข้ามาฉันจะเคี้ยว เทออออออ


การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Keroro_and_his_teeth_by_ichigo0212-d30fg2s
This dice is not existing.
mimozaa
mimozaa
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 277
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 72
วันเกิด : 12/08/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : YY

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Nov 11, 2012 11:00 am
การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก GraphicHuman06

ยาสลบไม่มีวันตื่นจ้าาา Twisted Evil

This dice is not existing.

____________________
Mimozaa oppa oppa Baek Hyunการผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก 6mimo
Kisshh
Kisshh
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 156
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 10
วันเกิด : 29/09/1995

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Wed Jan 16, 2013 4:54 pm

รักนะจู๊บๆ This dice is not existing.
Kisshh
Kisshh
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 156
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 10
วันเกิด : 29/09/1995

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Wed Jan 16, 2013 4:56 pm

This dice is not existing.
E'numnim
E'numnim
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 431
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 80
วันเกิด : 11/02/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยาย

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Jan 20, 2013 2:43 pm
This dice is not existing.
E'numnim
E'numnim
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 431
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 80
วันเกิด : 11/02/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยาย

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Jan 20, 2013 2:44 pm
This dice is not existing.
E'numnim
E'numnim
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 431
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 80
วันเกิด : 11/02/1998
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านนิยาย

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Sun Jan 20, 2013 2:45 pm
This dice is not existing.
Kisshh
Kisshh
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 156
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 10
วันเกิด : 29/09/1995

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Mon Jan 21, 2013 7:26 pm
จู๊บๆ ขออีกรอบนะ มาม่ะ มาอยู่กับผม Code:
This dice is not existing.
Kisshh
Kisshh
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 156
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 10
วันเกิด : 29/09/1995

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Mon Jan 21, 2013 7:26 pm
Code:
This dice is not existing.
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Empty Re: การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก

on Fri Feb 08, 2013 12:57 pm
การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก Bth_246

yo-girasu

____________________
การผ่าศพและการตรวจสภาพศพภายนอก 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ