EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

แบบทดสอบเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต Empty แบบทดสอบเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต

on Sun Oct 18, 2015 3:23 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
๑. บุคคลในข้อต่อไปนี้น่าจะมีปัญหาเรื่อง Personality disorder มากที่สุด?
ก. นุ่น วิตกกังวลว่าจะอ่านหนังสือเตรียมสอบไม่ทัน ทำให้นอนไม่หลับ ๑ คืนก่อนสอบ
ข. นิโคล ทะเลาะกับแฟน เกิดอาการเครียดปวดศีรษะ ทาน Paracetamol แก้ปวดศีรษะไป ๔ เม็ด
ค. อั้ม อิจฉาน้องสาวตัวเองตั้งแต่เด็ก คอยกลั่นแกล้งด่าว่าต่าง ๆ นานาอยู่เสมอ ๆ
ง. อาจารย์ศรีวรรณ เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครอง คอยดูแลนักเรียนให้แต่งกายและรักษามารยาทให้เรียบร้อย
จ. ส้ม เป็นลูกที่รักแม่มากแต่คุณแม่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ทำใจอยู่ ๔ เดือนจึงหายโศกเศร้า

๒. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เป็น Schizoid Personality Disorder?
ก. แสดงอารมณ์โกรธไม่ค่อยเป็น
ข. มองตนเองว่าเข้าสังคมไม่เป็น
ค. ชอบใช้ชีวิตคนเดียว
ง. ไม่ค่อยสนใจต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่น
จ. ขาดเพื่อนสนิทหรือคนที่ไว้ใจได้

๓. บุคคลใดถือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงที่สุด?
ก. สมหญิง อายุ ๒๐ ปี ทะเลาะกับแฟนแล้วกินยา chlorpheniramine maleate ๒๐ เม็ด เพื่อประชด
ข. ทรงยศ อายุ ๒๐ ปี ถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากดื่มสุราหนัก
ค. สมชาย ข้าราชการบำนาญ ภรรยาเพพิ่งเสียชีวิต รู้สึกโดดเดี่ยว ท้อแท้ ไม่อยากมีชีวิตอยู่
ง. สมบัติ พ่อหม้าย ถูกธนาคารฟ้องล้มละลาย มีความเชื่อว่าโลกต้องแตก เคยพยายามแขวนคอ ๑ ครั้ง
จ. ทัดทรวงโกรธพ่อแม่ที่ไม่ให้เที่ยว ใช้มีดกรีดข้อมือ

๔. อาการที่บ่งบอกว่าบุคคลใดเป็นผู้ป่วยจิตเภทคือ?
ก. ลืมง่าย สมาธิไม่ดี อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
ข. พูดมาก ชอบออกนอกบ้าน ใช้จ่ายเงินเปลือง
ค. หงุดหงิดง่าย อยู่นิ่งไม่ได้ ไม่หลับนอน
ง. พูดคนเดียว หูแว่ว หวาดระแวง ไม่ออกนอกบ้าน
จ. ใจคอหวาดหวั่น กลัวโดยไม่มีเหตุผล

๕. ลักษณะของ Posttraumatic stress disorder คือ
ก. อารมณ์เฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งรอบข้างและขาดความกระตือรือร้น
ข. ฝันเห็นเหตุการณ์ในอดีตกำลังดำเนินอยู่ซ้ำ ๆ หลายครั้ง
ค. เด็กเล่นเลียนแบบเหตุการณ์ที่ประสบมาแม้เหตุการณ์นั้นจะน่ากลัวเพียงใด
ง. อาการอาจเริ่มหลังจากประสบเหตุการณ์ไปแล้วมากกว่า ๑ ปี
จ. ถูกทุกข้อ

๖. อาการใดไม่พบในโรค Panic
ก. ใจสั่น
ข. หายใจไม่ออก
ค. อยากฆ่าตัวตาย
ง. รู้สึกกลัว
จ. ไม่อยากอยู่ในที่แคบๆ

๗. ข้อใดไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับการทดสอบทางจิตวิทยา
ก. แบบทดสอบมีอยู่หลายระดับ ผู้ทดสอบจึงต้องรู้จักที่จะเลือกใช้ให้ตรงกับความสามารถของตนเองและตามลักษณะของผู้ถูกทดสอบ
ข. เป็นความจริงที่ว่า ถ้าผู้ถูกทดสอบปิดบังและไม่ให้ความร่วมมือในการทดสอบเป็นส่วนใหญ่ก็จะทำให้ไม่สามารถบอกผลการทดสอบได้
ค. ระดับการศึกษาและความบกพร่องทางด้านภาษาที่ใช้อาจเป็นอุปสรรคต่อการทดสอบด้วยแบบทดสอบบางอย่างได้
ง. ผู้ทดสอบที่มีอาการระแวงอาจเกิดระแวงมากขึ้นถ้าได้รับการทดสอบในห้องที่มิดชิดเกินไป

๘. ผู้ที่อยู่ในสภาวะใดมีปัญหาทางจิตร่วมด้วยมากที่สุด
ก. การผ่าตัดใหญ่ เช่น ผ่าตัดหัวใจ
ข. ปลูกถ่ายอวัยวะ
ค. การผ่าตัดอวัยวะที่มีความสำคัญ เช่น ตา อวัยวะเพศ
ง. โรคเรื้อรังที่ไม่อาจรักษาได้ เช่น เอดส์ มะเร็ง
จ. ถูกทุกข้อ

๙. เกี่ยวกับ Antisocial personality ข้อใดถูก
ก. ละเมิดหรือไม่สนใจสิทธิของผู้อื่น เริ่มมีลักษณะนี้ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี
ข. ลักษณะภายนอกที่แสดงออก มักจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี
ค. รู้ปัญหาของตนแต่ไม่ยอมรับการรักษา
ง. อาการจะรุนแรงสูงสุดในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
จ. อาจไม่มีประวัติของ conduct disorder นำมาก่อนก็ได้

๑๐. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย
ก. อายุน้อยกว่า ๔๐ ปี
ข. เพศชาย
ค. มีโรคทางกาย
ง. ไม่ได้แต่งงาน
จ. เคยวางแผนฆ่าตัวตายมาแล้ว

๑๑. ทักษะใดที่ควรใช้น้อยที่สุดในการให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาทางจิต
ก. การเงียบ
ข. การตั้งคำถาม
ค. การแนะนำ
ง. การสรุปความ
จ. การสะท้อนความรู้สึก

๑๒. หลักการของการให้คำปรึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. เน้นผู้ให้คำปรึกษา
ข. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในแต่ละครั้ง
ค. ไม่มีจุดมุ่งหมาย
ง. เน้นผู้รับการปรึกษา
จ. เน้นการให้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้จริง

๑๓. บุคคลเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดคือข้อใด
ก. กระทำการฆ่าตัวตาย
ข. พยายามฆ่าตัวตาย
ค. แสร้งฆ่าตัวตาย
ง. แกล้งทำเป็นว่าอยากฆ่าตัวตาย
จ. ถูกขู่บังคับให้ฆ่าตัวตาย

๑๔. ประสาทหลอนแบบใดต่อไปนี้สามารถพบได้ในคนปกติทั่วไป
ก. ได้ยินเสียงที่ไม่มีจริง
ข. เห็นภาพที่ไม่มีจริง
ค. ได้กลิ่นที่ไม่ีจริง
ง. อาการผีอำ
จ. อาการคันคล้ายแมลงไต่ แต่ไม่มีแมลงอยู่จริง

๑๕. คนที่เป็นโรคซึมเศร้าครั้งแรก มีโอการเป็นซ้ำร้อยละเท่าใด
ก. ๒๐
ข. ๓๐
ค. ๔๐
ง. ๕๐
จ. ๖๐

๑๖. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาขั้นตอนใดที่ทำให้กระบวนการให้คำปรึกษาดำเนินไปโดยไม่ติดขัด
ก. ขั้นการซักประวัติ
ข. ขั้นสร้างสัมพันธภาพ
ค. ขั้นสำรวและเข้าใจถึงประเด็นปัญหา
ง. ขั้นคิดตามและสรุปผล
จ. ขั้นวางแผนและแก้ปัญหา

๑๗. ในผู้ที่เป็นโรคกลัวที่ชุมชนมีรูปแบบอาการวิตกกังวลดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. อาการวิตกกังวลเกิดขึ้นเมื่อต้องอยู่ในที่ ๆ มีคนพลุกพล่าน
ข. อาการวิตกกังวลเกิดขึ้นเมื่ออยู่เพียงลำพังคนเดียวนอกบ้าน
ค. อาการวิตกกังวลเกิดขึ้นรุนแรง รวดเร็ว โดยมิได้คาดหมาย
ง. มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการ
จ. สามารถพบแยกต่างหากจากโรค Panic ได้

๑๘. โรคในกลุ่มโรควิตกกังวลที่มีความจำเพาะต่อเหตุการณ์ในลักษณะของธรณีพิบัติคือข้อใด
ก. Panic Disorder
ข. Phobic Disorder
ค. Posttraumatic Stress Disorder
ง. Generalize Anxiety Disorder
จ. Obsessive Compulsive Disorder

๑๙. ข้อความใดที่ควรหลีกเลี่ยงในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เป็นโรควิตกกังวล
ก. "คุณกำลังเป็นทุกข์เพราะมีความวิตกกังวลสูงมาก"
ข. "ความวิตกกังวลอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณมีความดันโลหิตสูง"
ค. "นอกจากอาการที่คุณเล่ามาแล้ว มีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจในช่วงนี้อีกหรือไม่"
ง. "ทางแก้ปัญหาก็คืออย่าไปวิตกกังวลกับมัน แล้วอากรคุณจะดีขึ้นเอง"

๒๐. ลักษณะสำคัญของโรคจิต ได้แก่ข้อต่อไปนี้ นอกจาก
ก. มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ข. ไม่รับรู้ความเป็นจริง
ค. ขาดวิสัยทัศน์
ง. พฤติกรรมเปลี่ยน
จ. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย
๑. ค.
๒. ข.
๓. ง.
๔. ง.
๕. จ.
๖. ค.
๗. ข.
๘. จ.
๙. ก.
๑๐. ก.
๑๑. ค.
๑๒. ง.
๑๓. ข.
๑๔. ง.
๑๕. ง.
๑๖. ข.
๑๗. ค.
๑๘. ค.
๑๙. ง.
๒๐. ก.

____________________
แบบทดสอบเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ