EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

อักษรกรีก - ελληνικά Empty อักษรกรีก - ελληνικά

on Fri Feb 14, 2014 10:29 pm
ภาษากรีก (Greek, ελληνικά -เอลแลนิคา)

ภาษากรีกเป็นแชนงเฮลเลนิก(Hellenic branch) ของภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปียน (Indo-European family)  ถูกใช้พูดโดยประชากร 13 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศกรีซและไซปรัส ซึ่งมีภาษากรีกเป็นภาษาราชการ  ภาษากรีกยังพบว่าเป็นภาษารองในอัลเบเนีย อาร์เมเนีย โรมาเนีย ยูเครน และบางพื้นที่ของอิตาลีอีกด้วย

ภาษากรีกมีการเขียนครั้งแรกในไมซีนี(Mycenae) ด้วยรูปแบบการเขียนที่ชื่อว่า Linear B ซึ่งถูกใช้ในช่วงเวลาประมาณ 1500 - 1200 ปีก่อนคริสตกาล  ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าไมซีเนียน(Mycenaean)  ในเกาะครีท(Crete island) รูปแบบการเขียนอีกแบบหนึ่งชื่อว่า Cypriot syllabary ถูกใช้่ในการเขียนในท้องที่ในช่วงเวลาประมาณ 1200 - 300 ปีก่อนคริสตกาล

อักษรกรีกได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ราว 750 ปีก่อนคริสตกาล โดยได้ถูกพัฒนาจากอักษรแคนาไนต(Canaanite/Phoenician alphabet)  ลำดับอักษรและชื่อของตัวอักษรก็ได้มาจากอักษรฟินิเชียน  ความหมายดั้งเดิมของชื่ออักษรแคนาไนต์ได้สูญหายไปเมื่อตัวอักษรเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในภาษากรีก ตัวอย่างเช่น Α อัลฟา(alpha) มาจาก  อาเลฟ(aleph)(พ่อวัว) ของแคนาไนต์  และ Β เบตา(beta) มาจาก  เบธ(beth)(บ้าน)

เมื่อชาวกรีกนำอักษรฟินิเชียนมาใช้ในการเขียนภาษากรีก พวกเขาใช้พยัญชนะของฟินิเชียนห้าตัวในการแทนเสียงสระ:  โยด(yodh) [j] เป็น Ι ไอโอตา(iota),  ฝาฝ(waw) [w] เป็น Υ อุปสิลอน(upsilon),  อาเลฟ('aleph) [ʔ] เป็น Α อัลฟา(alpha),  อายิน('ayin) [ʕ] เป็น Ο โอมิครอน(omicron), และ เฮ(he) [h] เป็น Ε เอปสิลอน(epsilon)  อักษรใหม่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นด้วย: Φ ฟาย(phi), Χ คาย(chi) and Ψ ซาย(psi)  ผลลัพธ์ที่ได้คือ อักษรแทนเสียงที่ใช้แทนได้ทั้งเสียงพยัญชนะและสระชุดแรกของโลก

ในตอนแรก ได้มีอักษรรูปแบบต่างๆจำนวนมากถูกใช้ในแต่ละเมืองในประเทศกรีซ  อักษรท้องถิ่นเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า epichoric สามารถแบ่งได้เป็นสามกลุ่มด้วยกัน: เขียว น้ำเงิน และแดง  กลุ่มน้ำเงินได้พัฒนาขึ้นเป็นอักษรกรีกสมัยใหม่ ในขณะที่กลุ่มสีแดงได้พัฒนาเป็นอักษรอีทรัสคันซึ่งเป็นอักษรอีกชุดหนึ่งของอิตาลีโบราณและกระทั่งอักษรละติน

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล อักษร epichoric ได้ถูกแทนที่ด้วยอักษรไอโอนิกตะวันออก(eastern Ionic alphabet)  อักษรตัวใหญ่ของอักษรกรีกสมัยใหม่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรไอโอนิกที่สุด  minuscule หรืออักษรตัวเล็กปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงหลังจาก ค.ศ.800 ได้ถูกพัฒนามาจากอักษรตัวเล็กของไบแซนไทน์ ซึ่งถูกพัฒนามาจากการเขียนตัวโค้ง

ในทุกวันนี้ อักษรกรีกถูกใช้แค่ในการเขียนภาษากรีกเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม หลายครั้งในอดีต อักษรกรีกได้เคยถูกใช้ในการเขียนภาษาต่างๆ เช่น ลิเดียน(Lydian), ฟรีเจียน(Phrygian), เธรเซียน(Thracian), กอล(Gaulish), ฮีบรู(Hebrew), อารบิก(Arabic), ออสซีเซียโบราณ(Old Ossetic), อัลเบเนียน(Albanian), ตุรกี(Turkish), อาร์เมเนียน(Armanian), โรมาเนีย(Romanian), Gagauz, Surguch และ Urum


ทั่วไปเกี่ยวกับภาษากรีก

 • ชื่อพื้นเมือง: ελληνικά (ellenika)
 • ตระกูลภาษา: Indo-European, Hellenic
 • จำนวนผู้พูด: c. 13 million
 • ใช้พูดใน: กรีซ(Greece), อัลเบเนีย(Albania), ไซปรัส(Cyprus), และประเทศอื่นๆอีกมากมาย
 • ใช้เขียนครั้งแรก: 1500 ปีก่อนคริสตกาล
 • ระบบการเขียน: Linear B, Cypriot syllabary, Greek alphabet
 • สถานะ: ภาษาราชการของกรีซ, ภาษาราชการของไซปรัส, ได้รับการยอมรับอย่างเป็นวงกว้างว่าเป็นภาษารองในบางพื้นที่ของอิตาลี และในอัลเบเนีย, อาร์เมเนีย, โรมาเนีย, และยูเครนลักษณะสำคัญ

 • ประเภทของระบบการเขียน: alphabet - แบบแรกที่มีสระ
 • ทิศทางของการเขียน: แต่เดิมเขียนเป็นเส้นตรงในแนวนอนได้ทั้งจากขวาไปซ้ายหรือจะสลับจากขวาไปซ้ายเป็นซ้ายไปขวาก็ได้ (boustrophedon/βουστροφηδόν)  ราว 500 ปีก่อนคริสตกาล ทิศทางการเขียนเปลี่ยนเป็นเขียนเป็นเส้นตรงในแนวนอนจากซ้ายไปขวา
 • เครื่องหมายแทนการเน้นเสียงและการพักหายใจถูกเพิ่มเข้ามาในตัวอักษรราว 200 ปีก่อนคริสตกาล  ในปี ค.ศ.1982 เครื่องหมายแทนการพักหายใจ ซึ่งไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายหลังจากปี ค.ศ.1976 เป็นต้นมา ได้ถูกตัดทิ้งไปอย่างเป็นทางการโดยกฤษฎีกา
 • อักษรซิกมา(sigma) มีรูปแบบพิเศษที่จะใช้เมื่ออยู่เป็นตัวสุดท้ายของคำอักษรกรีกโบราณ
อักษรรูปแบบนี้อ้างอิงมาจากข้อความที่จารึกไว้จากเกาะครีทเมื่อราว 800 ปีก่อนคริสตกาล  ภาษากรีกถูกเขียนจากขวาไปซ้ายเป็นเส้นตรงในแนวนอนในตอนนั้น  ชื่อของตัวอักษรมีความแตกต่างจากอักษรประเภทหลังๆเล็กน้อย
อักษรกรีก - ελληνικά Greek_cretan


อักษรกรีก (การออกเสียงแบบ Classical Attic)
อักษรกรีก - ελληνικά Classical_attic

เพิ่มเติม

 • Σ = [z] เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะเสียงก้อง


อักษรกรีก - ελληνικά Classical_attic_other


อักษรที่เลิกใช้แล้ว และอักษรโบราณ

อักษรกรีก - ελληνικά Greek_obs


ระบบเลขกรีกและสัญลักษณ์อื่นๆ
กรีกโบราณมีระบบตัวเลขสองระบบ: แบบ Acrophonic หรือระบบแอทติก(Attic system) ใช้อักษร ไอโอตา(iota), เดลตา(delta), แกมมา(gamma), เอตา(eta), นิว(nu) และ มิว(mu) มาประสมกันในรูปแบบที่หลากหลาย  อักษรเหล่านี้ถูกใช้เพราะเป็นอักษรตัวแรกของชื่อตัวเลข(ยกเว้นไอโอตา): Γέντε (gente) คือ 5, ซึ่งภายหลังกลายเป็น Πέντε (pente); Δέκα (Deka) คือ 10, Ηἑκατόν (Hektaton) คือ 100, Χίλιοι (Khilioi) คือ 1,000 และ Μύριον (Myrion) คือ 10,000  ระบบนี้ถูกใช้จนถึงศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสตกาล

อักษรกรีก - ελληνικά Greek_num2

ระบบ Acrophonic ถูกแทนที่ด้วยระบบอักษร(alphabetic system) ซึ่งมีการกำหนดค่าของตัวเลขให้กับอักษรทุกตัว  อักษรที่เลิกใช้แล้วสามตัว สติกมา(stigma), โคปปา(koppa) และ ซามปี ถูกนำมาใช้เพิ่มในอักษรกรีกมาตรฐาน  และสัญลักษณ์คล้ายอะโพสโตรฟี(apostrophe-like numeral sign) ถูกใช้เพื่อระบุว่าอักษรนั้นกำลังถูกใช้เป็นตัวเลข

อักษรกรีก - ελληνικά Greek_num


อักษรกรีก (การออกเสียงสมัยใหม่)
อักษรกรีก - ελληνικά Greek_ltr


อักษรกรีก - ελληνικά Greek_notes
อักษรกรีก - ελληνικά Greek_diphthongs
อักษรกรีก - ελληνικά Greek_notes2 " />

____________________
อักษรกรีก - ελληνικά 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ