EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
/Charcoal/
/Charcoal/
ผู้รวบรวมความจริง
ผู้รวบรวมความจริง
จำนวนข้อความ : 2223
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 171
วันเกิด : 02/03/1920

ความมหัศจรรย์ของหมายเลข Empty ความมหัศจรรย์ของหมายเลข

on Thu Nov 07, 2013 11:31 pm
ความมหัศจรรย์ของหมายเลข1

-เมื่อพูดถึงอะไรก็ตามที่ดีที่สุด เรามักจะยกย่องให้เป็นที่1

-1คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและเราจะเริ่มนับทุกอย่างจากหนึ่งเสมอ

-1เป็นตัวเลขเพียงตัวเดียวที่หารเลขอื่นได้ทุกตัว แต่กลับไม่มีเลขใดที่

หาร1แล้วได้คำตอบเป็นจำนวนเต็ม

-ในยุคกลางของยุโรป เลข1ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลขตัวแทนของพระ

เจ้า

-ในตารางธาตุของวิชาเคมี ธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ1คือไฮโดเจน(H)

-โมเบียส สตริป(Mobius Strip)คือแถบที่ถูกบิดตรงปลายข้างใดข้าง

หนึ่ง แล้วนำมาต่อกับปลาย

อีกข้างหนึ่งให้เป็นรูปห่วงที่มีพื้นผิวเพียง1ด้านต่อเนื่องกัน

-การเดินทางหลายร้อยไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวที่1เสมอ

-1ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

-111111111คูณด้วย111111111=12345678987654321

-ในจักรวาลมีโลกเพียง1ใบและในโลกก็มีเราเพียง1คนที่ไม่มีใคร

ความมหัศจรรย์ของหมายเลข2

-นักร้องคู่ หรือที่เรียกกันว่าดูโอ(Duo)หมายถึง นักร้อง2คนที่ร้องเพลง

ด้วยกัน

-โลกเรามี2ขั่ว คือ ขั่วดลกเหนือและขั่วโลกใต้

-ช้างแอฟริกาตั้งท้องนานถึง2ปี

-จานที่ใช้ในการแข่งขันขว้างจักร มีน้ำหนัก2กิโลกรัม

-รถจักรยานมี2ล้อ

-เลข2เป็นเลขคู่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป้นจำนวนเฉพาะ(Prime Number)คือ

ไม่มีตัวเลขใดมาหารได้

ลงตัวนอกจาก1และตัวมันเองเท่านั้น

-ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของตัวเลขฐานสองเรียกว่า

bit(Binary Digit)ซึ่งใช้

เลขเพียง2ตัวคือ0กับ1ผู้คิดค้นเป็นชาวเยอรมันชื่อ ไลบ์นิซ(Leibniz)

-ปีทาโกรัสกล่าวไว้ว่า เลข2เป็นเลขคู่ตัวแรกที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง

-หลายๆสิ่งในโลกใบนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ด้าน เช่น ธาตุหยินกับหยาง ชาย

กับหญิง ความดีกับความชั่ว

ความมหัศจรรย์ของหมายเลข3

-เหรียญโอลิมปิกมี3ชนิดคือ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

-การแข่งขันไตรกีฬา(Triathlon)ประกอบด้วยกีฬา3ประเภท คือ ว่ายน้ำ

ขี่จักรยานและวิ่งมาราธอน

-แม่สีประกอบด้วย3สีคือ แดง น้ำเงิน เหลือง

-สามเหลี่ยมมีด้านประกอบ3ด้านซึ่งถือว่าเป็นรูปทรงที่แข็งแรงและมั่นคง

ที่สุดในโลก

-ขาตั้งกล้องมี3ขาทำให้ตั้งได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะขรุขระขนาดไหน

-ปีทาโรกัสกล่าวไว้ว่าเลข3เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชาย

-ชาวกรีกและชาวโรมันโบราณเชื่อว่าโลกของเราถูกปกป้องโดยเทพเจ้า3

องค์ คือ ซีอูส(โรมันเรียกว่า จูปีเตอร์)เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า โพไซดอน

(โรมันเรียกว่า เนปจูน)เทพพระเจ้าแห่งทะเลและเฮเดส(โรมันเรียกว่า

พลูโต)เทพพระเจ้าแห่งพื้นภิภพ

-หลักเคารพที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัย(แก้ว3ประการ)อัน

ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

-การบริหารการปกครองของสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น3ส่วน คือ ฝ่ายริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ

ความมหัศจรรย์ของหมายเลย4

-ดวงอาทิตย์มาธาตุคาร์บอนประกอบเพียง4%

-น้ำทะเล1ลูกบาศก์กิโลเมตรมีทองเจือปนอยู่ประมาณ4กิโลกรัม

-น้ำจะมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียส

-ชาวเอเชียตะวันออกเคยเชื่อว่าโลกมี4ด้าน

-ฮิปโปคราเตสเชื่อว่าคนเราประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

-การคำนวนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีอยู่4แบบ คือ บวก ลบ คูณ หาร

-หลักธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาและเป็นศูนย์การแห่งหลักคำสอน

ทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็คือ อริยสัจ4ซึ่งประกอบด้วยทุกข์สมุทัย

นิโรธ มรรค

-4เป็นกำลังสองสมบูรณ์ของ2และมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2

เมื่อนำทรงกลม4ลูกมาประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมจะได้รูปทรงที่เรียกว่า

เททระฮีดรอน(Tetrahedron)

ความมหัศจรรย์ของหมายเลข5

-ประสาทสัมผัสของมนุษย์มี5ประเภท คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส

-รสที่เราสัมผัสได้มี5อย่าง คือ หวาน เปรี้ยว เค็ม ขมและเผ็ด

-ธัญพืชผสมเกิดจากการนำเมล็ดพืชหลายชนิดมารวามกัน ส่วนมากมัก

ประกอบด้วยเมล็ดพืช5ชนิด คือ ข้าวเจ้า ข้าวบาเล่ย์ ถั่วต่างๆ ข้าวฟ่าง

และเมล็ดพืชที่ให้น้ำมัน

-เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องถ้วยชามที่เขียนลวดลายด้วย5สี ได้แก่ สีดำ

แดง ขาว เขียวและเหลือง

-ชาวอังกฤษมักเปรียบเทียบสิ่งที่อธิบายไม่ได้ว่าเป้นนิ้วมือทั้งห้า

-Vคือตัวเลขโรมันที่มีค่าเท่ากับ5

-ภาษาอังกฤษมีสระ5ตัว คือ a e i o u

-ปีทาโกรัสเชื่อว่า เลข5คือสัญลักษณ์ของการแต่งงานเพราะเกิดจากการ

รวมกันของเลข2ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงและ3ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของเพศชาย

ความมหัศจรรย์ของเลข6

-ในคัมภีร์ไบเบิลระบุว่า พระเจ้าทรงสร้างโลกภายใน6วัน

-สี่เหลี่ยมลูกบาศก์มี6ด้าน

-โลกใบนี้มีคนอาศัยอยู่ราว6,000ล้านคน

-เกล็ดหิมะมีรูปร่างผลึกทรง6เหลี่ยม

-รังผึ้งที่มีหลอดรวงรูป6เหลี่ยมผลิตน้ำผึ้งได้มากที่สุด

-นอตใช้สำหรับสวมขันเข้ากับปลายสลักเกลียวเป็นรูปทรง6เหลี่ยม

-จำนวนสมบูรณ์ หมายถึง จำนวนที่เท่ากับผลบวกของตัวหารแท้ของตัว

มันเอง ซึ่งจำนวนสมบูรณ์ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ6(6.1,6.2,6.3ยกเว้น6.6ดัง

นั้นเมื่อนำตัวหาร1 2และ3มาบวกกันจึงเท่ากับ6)

-กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งมีผุ้เล่นทีมละ6คน

-666เป็นเลขแห่งปีศาจร้าย

ความมหัศจรรย์ของหมายเลข7

-หนึ่งสัปดาห์มี7วัน คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์และ

เสาร์

-ตัวโน้ตดนตรีมีระดับเสียงทั้งหมด7เสียง คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา

ที

-รูป7เหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมเพียงชนิดเดียวที่ใช้วงเวียนและไม้

บรรทัดวาดไม่ได้

-พระคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิมบันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลก

และหยุดพักผ่อนในวันที่7

-รุ้งมี7สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้มและแดง

-พิธีมิสซาหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีด้วยกัน

7ประการ

-ในพุทธศาสนาผู้ที่จะตรัสรู้ได้ต้องผ่านการรู้แจ้งเห็นจริง7ประการ

-โดยทั่วไปแล้วฟันน้ำนมจะเริ่มงอกเมื่อเด็กอายุได้7เดือนและจะหลุดร่วง

เมื่ออายุครบ7ขวบ

-ผลบวกของด้านตรงข้ามของลูกเต๋ามีค่าเท่ากับ7

-7เป็นจำนวนเฉพาะ

ความมหัศจรรย์ของเลข8

-ในการเล่นพูล คนแรกที่แทงลูกดำหรือลูกหมายเลข8ลงหลุมได้จะเป็น

ผู้ชนะ

-ผิวโลกประกอบด้วยธาตุอะลูมิเนียมประมาณ8%

-แสงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกในเวลา8นาที

-หน่วยความจำที่น้อยที่สุดในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์เท่ากับ8บิต

(หรือ1ไบต์)

-ปลาหมึกยักษ์และแมงมุมมีรยางค์เท่ากันคือ8หนวดกับ8ขา

-คนจีนชอบเลข8เพราะเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้

-เมื่อตะแคงเลข8จะกลายเป็นเครื่องหมายอนันต์(Infinity)

ความมหัศจรรย์ของหมายเลข9

-ชาวจีนเชื่อว่าเลข9เป็นเครื่องหมายของการมีอายุยืน

-เด็กทารกอยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลา9เดือนก่อนคลอด

-แมว9ชีวิตเป็นสำนวนเปรียบเทียบผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมซ้ำซ้อนหลาย

ครั้ง แต่กลับมีฐานะและชื่อเสียงได้ดังเดิม

-เบสบอลเป็นเกมส์ที่มีอินนิง(อินนิง(Inning)คือการที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย

ผลัดกันรุกและรับ)9จุดและมีผู้เล่น9คน

-สำนวน"ราวกับอยู่บนเมฆชั้น9"(On Cloud Nine)ในภาษาอังกฤษ

หมายถึง การมีความสุขเป็นล้นพ้น

-จิ้งจอก9หาง(เกาหลีเรียกว่าKumiho)เป็นสัตว์ในตำนานของเกาหลีที่มี

นิสัยดุร้าย เจ้าเล่ห์ มีพลังเหนือธรรมชาติ สามารถกลายร่างเป็นอะไรก็

ได้โดยเฉพาะหญิงสาว จำนวนหางของจิ่งจอกบ่งบอกถึงอายุ และความ

ยิ่งใหญ่ของพลัง อำนาจ จิ้งจอกที่จะกลายเป็นจิ้งจอก9หางได้ ต้องมี

อายุยืนถึงหนึ่งพันปี

ความมหัศจรรย์ของหมายเลข10

-เวลา10 ช่วโมงบนโลกเท่ากับ1วันบนดาวพฤหัสบดี

-พื้นที่ร้อยละ10ของโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

-Xเป็นเลขโรมันที่มีค่าเท่ากับ10

-หลักคำสอนของศาสนาคริสต์คือบัญญัติ10ประการ

-1ลิตรมีค่าเท่ากับ10เดซิลิตร

-จำนวนนับที่เราใช้กันประกอบด้วยเลข10ตัวคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9

และ0

-คนเรามีนิ้วมือกับนิ้วเท้าเท่ากัน10นิ้ว

-10เป็นเลขสองหลักที่มีค่าน้อยที่สุด

-การแข่งขันยิมนาสติกในแต่ประเภทจะมีคะแนนเต็ม10คะแนน

-ปูกับกุ้งมีรยางค์เท่ากันคือ10(ขาและก้าง)

____________________
ความมหัศจรรย์ของหมายเลข 63519571501220311213
"TO LEAD MY COMRADES TO VICTORY WITHOUT FAIL.  THAT IS MY FIGHT." (Mavis 304:17)
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ