EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่EDS แคมป์ที่พักของสายลับหน้าใหม่ สถานที่รวบรวมบุคคลหน้าแปลก เอ้ย แปลกหน้าที่รักการผจญภัย อยากรู้อยากเห็น และสนุกไปกับแชทกับผู้คนมากมาย ลองสมัครแล้วมาเป็นสมาชิกด้วยกันสิ ^ ^

Go down
rasit
rasit
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 342
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 153
วันเกิด : 16/02/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,วาดรูป,ดูทีวี,นอน

การตีความกฎหมาย Empty การตีความกฎหมาย

on Mon Apr 01, 2013 7:45 am
การตีความกฎหมาย

การตีความกฎหมาย หมายถึง การค้นหาความหมายของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนแน่นอน กำกวม หรือมีความหมายหลายทาง
เพื่อให้ทราบว่าถ้อยคำของบทบัญญัตินั้นมีความหมายอย่างไร ในกรณีที่ถ้อยคำของบทบัญญัติมีความชัดเจนแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องตีความอีก

หลักการตีความกฎหมายประกอบด้วยหลักการ 4 ประการ ดังนี้
1. หลักการตีความตามตัวอักษร การตีความวิธีนี้จะพิจารณาจากตัวอักษรหรือถ้อยคำที่ปรากฎในตัวบทกฎหมาย โครงสร้างประโยค ไวยกรณ์
ประกอบกับความหมายของถ้อยคำแต่ละคำประกอบกัน และต้องพิจารณาว่า ถ้อยคำที่ใช้ในบทบัญญัติเป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ หรือเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเฉพาะทางกฎหมาย
เช่น คำว่า หนี้ ในความหมายทั่วไป หมายถึงการที่ลูกหนี้จะต้องชดใช้เงินแก่เจ้าหนี้ แต่ในทางกฎหมาย หนี้ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยการกระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือส่งมอบทรัพย์ จะเห็นได้ว่าความหมายทางกฎหมายของคำว่า หนี้ ไม่ได้หมายความถึงการที่ลูกหนี้จะต้องชดใช้เงินแก่เจ้าหนี้อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการที่ลูกหนี้จะต้อง กระทำการ งดเว้นกระทำการ และการส่งมอบทรัพย์สินอย่างอื่นนอนจากเงินแก่เจ้าหนี้ด้วย
2. หลักการตีความตามเจตนารมณ์ หลักการตีความตามเจตนารมณ์เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ตีความไม่ยึดติดหลักความหมายตามถ้อยคำหรือลายลักษณ์อักษร หลักการตีความนี้จะพิจารณาถึง เป้าหมาย เหตุผล หรือนโยบาย ของบทบัญญัตินั้น เช่น ในห้องสมุดแห่งหนึ่งมีกฎว่า ห้ามคุยโทรศัพท์มือถือ หากตีความตามตัวอักษรแล้ว จะเห็นว่ากฎดังกล่าวห้ามเฉพาะคุยโทรศัพท์ในห้องสมุดเท่านั้น แต่หากพิจารณาตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า กฎดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีสมาธิกับการอ่านหนังสือ ไม่มีเสียงดังรบกวน ดังนั้น กฎดังกล่าวจึงห้ามการกระทำใดๆที่รบกวนสมาธิของผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เช่น การคุย ส่งเสียงดังในห้องสมุด เป็นต้น
3. หลักการตีความตามระบบ การตีความกฎหมามไม่สามารถตีความได้ได้โดยปราศจากบทบัญญัติอื่นๆที่อยู่ในหมวดเดียวกันได้ การค้นหาความหมายของบทบัญญัติจึงต้องดูความเชื่อมโยงของบทบัญญัติกับโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายนั้นอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 บัญญัติว่า การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ จะเห็นว่าบทบัญญัตินี้อยู่ในบรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม ดังนั้น คำว่า การใด ของบทบัญญัตินี้จึงหมายถึงนิติกรรมเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมถึงการกระทำละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง หรือการกระทำอย่างอื่น
4. หลักการตีความตามประวัติศาสตร์ การตีความตามประวัติศาสตร์จะหาความหมายของบทบัญญัติโดยพิจารณาจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในการเกิดขึ้นของบทบัญญัตินั้นๆ ซึ่งอาจพิจารณาจากเอกสารของคณะกรรมาธิการยกร่างกฎหมาย หรือประวัติวิวัฒนาการของหลักกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 บัญญัติว่า บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง การค้นหาความหมายของคำว่า ยึดถือ จะต้องพิจารณาจากหลักกฎหมายโรมันในเรื่องสิทธิครอบครองประกอบด้วย เนื่องจากบทบัญญัติข้างต้นมีวิวัฒนาการมาจากหลักกฎหมายโรมัน ซึ่งหลักกฎหมายโรมันให้ความหมายของคำว่า ยึดถือ ว่าหมายถึง การที่ผู้ครอบครองมีความสามารถในการใช้สอยและหวงกันทรัพย์นั้นไม่ให้ผู้อื่นมาใช้ทรัพย์ได้

****คาบเรียนนี้ไม่มีการบ้่านครับ****

rabbit  rabbit  rabbit  rabbit
คิรัวร์
คิรัวร์
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 807
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 59
วันเกิด : 14/01/1992
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เล่นคอม เล่นกีฬา

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Mon Apr 01, 2013 8:39 pm
รายงานตัวจร้า

____________________
คิรัวร์คุงจากหอเชอร์ล๊อกโฮล์ม


การตีความกฎหมาย GPxgJQ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Tue Apr 02, 2013 7:45 am
รายงานตัวค่ะ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Tue Apr 02, 2013 12:44 pm
รายงานตัวค่าาาาาาา Very Happy Razz Razz Razz
Mameaw
Mameaw
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 101
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 10
วันเกิด : 05/09/1997

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Tue Apr 02, 2013 2:34 pm
รายงานตัวค่่า
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Tue Apr 02, 2013 3:29 pm
รายงานตัวครับ Very Happy
khaw dissaro
khaw dissaro
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
ผู้ชนะเกมสิบทิศ
จำนวนข้อความ : 958
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 151
วันเกิด : 19/05/2002
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านการ์ตูนและนวนิยายสืบสวนสอบสวน เล่นคอมพิวเตอร์

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Tue Apr 02, 2013 5:22 pm
รายงานตัวคร้าาา

____________________
............

การตีความกฎหมาย 54223
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Tue Apr 02, 2013 8:33 pm
รายงานตัวเจ้าคะ
NAMPEUNG
NAMPEUNG
นักเดินทางแห่งสายลม
นักเดินทางแห่งสายลม
จำนวนข้อความ : 120
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 70
วันเกิด : 25/10/1999

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Tue Apr 02, 2013 9:23 pm
รายงานตัวคร้าาาาา
Landstad
Landstad
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
นักผจญภัยที่ใหญ่ยิ่ง
จำนวนข้อความ : 367
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 13
วันเกิด : 04/05/1995
งานอดิเรก งานอดิเรก : เล่นไวโอลิน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Wed Apr 03, 2013 11:08 am
รายงานตัวขอรับ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Thu Apr 04, 2013 9:34 am
รายงานตัวเจ้าค่าาาาาาาาาา
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
KimHwasun
KimHwasun
นักล่าปริศนา
นักล่าปริศนา
จำนวนข้อความ : 731
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 61
วันเกิด : 28/08/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : สะสมของ ฟังเพลง เล่นเกม มือถือ อ่านหนังสือ ดูดาว (*O*)

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Fri Apr 05, 2013 1:14 am
รายงานตัวค่าาาาา

____________________
Beg the demon to do it...

การตีความกฎหมาย 131215114235

การตีความกฎหมาย 140113092402
Phantomhive
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Mon Apr 08, 2013 7:11 pm
รายงานตัวค่ะ
avatar
ผู้มาเยือน
ผู้มาเยือน

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Fri Apr 26, 2013 4:46 pm
รายงานตัวค่ะ
milnears
milnears
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
นักท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
จำนวนข้อความ : 168
ชื่อเสียง&น้ำใจ ชื่อเสียง&น้ำใจ : 19
วันเกิด : 01/04/1997
งานอดิเรก งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,เล่นเกมส์,วาดรูป

การตีความกฎหมาย Empty Re: การตีความกฎหมาย

on Wed Jun 12, 2013 7:16 pm
รายงานตัวค่ะ ^__________^
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ